Меню
Your Cart

Информация за доставка

Цена на доставка:
Доставката се изчислява на база теглото и местоположението;

ВАЖНО!
Запазете документа удостоверяващ плащането (касова бележка или фактура), защото той ви е необходим в случай на гаранционно обслужване на стоката.


Доставката се извършва от фирма "Спиди" Поръчката ви може да бъде доставена на адрес или да си я получите от офис на "Спиди".

 1. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след получаване на доставката. Веднага след предаване на стоката от куриера на клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани в присъствието на куриера внимателно за тяхната външна цялост и видими повреди от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ заменя стоката със същата по вид и цена стока, а при невъзможност за замяна на стоката, Търговецът възстановява платената от Клиента сума в срок до 30 дни. При посочени от клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, както и ако клиентът не бъде намерен от куриера на посочения адрес два пъти или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът изпраща на посочения от клиента имейл или телефон за връзка съобщение, с което го кани да се свърже с Търговеца за получаване на стоката. В случай, че клиентът не се свърже в едномесечен срок, считано от получаване на съобщението, то Търговецът съхранява стоката два месеца от получаване от клиента на съобщението, след изтичането на които Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, като договорът се прекратява по вина на клиента и Търовецът задържа платената от клиента цена.
 3. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес.
 4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.
 5. Търговецът е длъжен да извърши доставката не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на клиента до търговеца.
 6. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на стоката от клиента. Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:
 • Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;
 • Върнатата стока е получена от Търговеца на адрес Пловдив, ул. Брезовско шосе 180, склад 64, до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;
 • Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;
 • Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. 1. Доставчикът е длъжен да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по- късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой продукт да не е наличен поради изчерпване на количествата. Когато Търговецът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми клиентът в рамките на 3 (три) работни дни и да възстанови платените от него суми или да достави на клиента стоки със същото качество и цена в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 3. Когато при условията на т. 14 Търговецът изпълни друго вместо дължимото и клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Търговеца.