Меню
Your Cart

Общи условия


Общи условия за ползване на електронен магазин sahand-nuts.bg
Посетителите и потребителите на този уеб сайт трябва внимателно да прочетат настоящите общи условия, преди да използват този уеб сайт и онлайн магазина. Ако Потребителят използва този уеб сайт се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи Условия. Ако Потребителят не приема тези общи условия, той не трябва да използва този уеб сайт.

Предоставена информация
За доставчика: "Саханд ООД", град Садово-стопански двор, ЕИК 115639154
Цената на продуктите в онлайн магазина е в лева с включен ДДС;
Стойността на разходите за доставка, които не са включени в цената на продуктите можете да видите в раздел "Доставка на продуктите";
Доставчикът не начислява никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите;
Начините на доставка са описани в раздел "Доставка на продуктите";
Плащането на стоките се извършва съобразно с чл. 93, ал. 1 на "Закона за задълженията и договорите" (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
Промяна на цени и стоки
Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на сделката. При допуснати грешки в публикуването, Доставчикът има право да откаже изпълняването на сделката.

"Саханд ООД"  предупреждава, че е възможно едни и същи продукти да бъдат с различни цени в търговските обекти в страната и в онлайн магазина.

Доставчикът има право да откаже да изпълни поръчка.

Начини на плащане
Можете да изберете между следните начини на плащане:

Наложен платеж: Заплащате дължимата сума в брой при доставката на продуктите;

Доставка на продуктите

Доставка в цялата страна

Фиксирана цена: 5лв

В случай че в интервала за изпълнение на доставката, потребителят не е на посочения от него адрес или там няма оторизирано лице, което да приеме доставката и/или не бъде осигурен достъп до адреса,sahand-nuts.bg се освобождава от задължението да достави заявените стоки и потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. Възможно е да възникнат  допълнителни разходи, свързани с невъзможността за доставка, когато това не е по вина на sahand-nuts.bg, които ще бъдат за сметка на потребителя.
При посочени непълен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, не носим отговорност за неточно изпълнение, породено от невярната информация.